DickiiAldar

  • 0 Followers
  • Member since January 2018

Overall Stats

100

Total tournaments organized

0

Total matches played

0

Total tournaments participated

0

Total events attended

Top Finishes

1st

0

Tournaments won

2nd

0

Finished 2nd

3rd

0

Finished 3rd

Top 10

0

Finished in top 10

Games and Matches

Top Games
Icon game empty

Không có dữ liệu về giải đấu

Các trò chơi được chơi nhiều nhất của bạn sẽ xuất hiện ở đây khi bạn tham gia các giải đấu.

Overall Win Rate
Icon trophy empty

Không có dữ liệu về tỉ lệ thắng

Số liệu thống kê tỷ lệ thắng của bạn sẽ xuất hiện ở đây khi bạn tham gia các giải đấu.

Community Stats

Illus searching front

Không có số liệu thống kê chung

Số liệu thống kê chung của bạn sẽ được hiển thị tại đây khi bạn tham gia các giải đấu và sự kiện của họ.

Advertisement
Advertisement